Witamy na stronie projektu
Nowe Drogi - Nowe Szanse

Po okresie intensywnych starań, wspartych życzliwością instytucji Samorządu Terytorialnego Województw Kujawsko-Pomorskiego i Świętokrzyskiego, oraz Unii Europejskiej i jej agend merytorycznych, możliwym stało się realizowanie statutowych celów naszej Fundacji, które można streścić jako walkę z wszelkimi rodzajami wykluczenia społecznego, dotykającego przede wszystkim osoby powyżej 55 roku życia oraz niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi.

Osobom tym, w ramach podejmowanych przez Fundację działań udzielone zostało szerokie wsparcie w ramach Programu Nowe Drogi – Nowe Szanse realizowanego w okresie: 01.10.2014 – 30.09.2015.

O nas

Zadowoleni, aktywni ludzie

Nasza Misja czyli Cel Projektu

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Wsparcie to skierowane jest przede wszystkim do osób powyżej 55 roku życia oraz osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

Zadowoleni, aktywni ludzie

Kilka słów o Fundacji

Szczególne zainteresowanie Fundacja okazuje dziedzictwu kulturowemu i cywilizacyjnemu Polski i Europy, troszczy się o sferę zabytków, środowiska kulturowego i przyrodniczego, ale także adaptuje dawne, sprawdzone rozwiązania...

Zadowoleni, aktywni ludzie

Zakończenie projektu

Dnia zakończyła się oficjalnie realizacja projektu Nowe Drogi – Nowe Szanse. Wszyscy uczestnicy szczęśliwie zakończyli ścieżkę staży zawodowych i uzyskali prerogatywy do wyjścia z zagrożenia wykluczeniem społecznym.